Mortare de Zidarii si Tencuieli – Preparare,Utilizare

Mortare de Zidarii si Tencuieli – Preparare,Utilizare
| ciment, dulgheri, mortar, tencuieli, var, zidari, zidarii

Pentru execuţia lucrărilor sunt necesare urmatoarele:
-asigurarea documentelor de execuţie;
-verificarea calităţii privind trasarea poziţiei elementelor de construcţii;
-verificarea condiţiilor climaterice de temperatură şi umiditate;
-instruirea personalului în executarea lucrărilor;
-dotarea cu scule şi dispozitive necesare realizării lucrării;
-racorduri de energie, apă şi alte utilităţi.

Mortarele se utilizează pentru realizarea zidăriilor şi tencuielilor pe elemente de construcţii din beton, BCA, suporţi de zidărie, înlocuitori de cărămidă.

Compoziţia, prepararea şi transportul mortarelor
În compoziţia mortarelor intră următoarele materiale:
a)Lianţii care sunt:
-var hidraulic;
-var pastă
-şlam de carbid (poate înlocui pasta de var) cu densitatea şi consistenţa corespunzătoare. Şlamul de carbid trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în normativele în vigoare.
b)Argila sub formă de pastă şi care trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice în vigoare.
c)Agregate (de regulă nisip natural de carieră sau de râu) care poate fi înlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor naturale. Proporţia în care se vor utiliza în amestecul de mortar se va stabili prin încercări, asigurându-se un conţinut de cel puţin 50% nisip natural, nisipul de mare (care trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute de normele în vigoare), se poate utiliza numai la mortarele de zidărie şi de tencuieli având marca 25.
Granulozitatea trebuie să se încadreze în limitele prevederilor tehnice.
d)Apa utilizată la prepararea mortarelor variază în funcţie de consistenţa indicată pentru tipul de mortar şi felul lucrării.
e)Aditivi
Pentru îmbunătăţirea lucrabilităţii şi a reducerii cantităţii de apă, se recomandă să se utilizeze plastifiantul mixt DISAN – dozarea se va face pe bază de încercări.

Ca accelerator de priză se utilizează clorura de calciu pentru mortarele de zidărie de ciment sau var-ciment recomandate mai ales pe timp friguros.
Întârzietorii de priză se utilizează numai pe baza unor prescripţii speciale.
Condiţiile de utilizare şi proporţiile în care se folosesc aditivii sund numai cele din prevederile tehnice ale acestora.

După domeniul de utilizare şi lucrabilitate, respectându-se condiţiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, compoziţia mortarelor diferă şi ele se împart în :
-mortare pentru zidărie
-mortare pentru tencuieli

Mortarele pentru zidărie sunt caracterizate prin marcă. Marca reprezintă o valoare convenţională privind rezistenţa la compresiune prevăzută de prescripţiile tehnice ale mortarului pus în operă.
Alegerea tipului de mortar de zidărie utilizat se face de către proiectant, care va ţine cont de următoarele :
-solicitările la care sunt supuse părţile respective de construcţie ;
-materialul şi grosimea zidăriei ;
-umiditatea mediului interior şi exterior;
-condiţiile specifice ale regiunii şi construcţiei (seismicitate şi mod de exploatare).

Rezistenţa mortarelor folosite la diferite straturi de tencuială trebuie să scadă de la suprafaţa suportului spre exterior.

a)Alegerea tipului de mortar pentru tencuieli se va face de către proiectant, care va ţine cont de uirmătoarele :
-felul lucrării ;
-umiditatea mediului exterior şi interior ;
-materialele pe carfe se aplică tencuiala.
b)În funcţie de aceste elemente, se stabilesc următoarele :
-tipul mortarului ;
-marca mortarului ;
-mărimea şi natura agregatelor.

Stratul vizibil al tencuielilor – tinciul – se va executa dintr-un mortar care are aceeaşi compoziţie ca a stratului de grund, eventual cu o cantitate mai mare de var şi de nisip fin.

Pentru gleturi se utilizează :
-pastă de ipsos – utilizabilă şi pentru profile ;
-pastă de var ;
-şlam de carbid cu adaos de ipsos.

Pentru prepararea mecanizată a mortarelor se utilizează următoarele utilaje:
-malaxoare cu amestecare forţată;
-betoniere cu cădere liberă.

Condiţiile de utilizare şi proproţiile în care sunt folosite adaosurile trebuie respectate conform prevederilor tehnice.
Pentru obţinerea unor mortare mai omogene, se recomandă ca varuil pastă să fie mai întâi transformat în lapte de var.
Ordinea de introducere a materialelor componente se va face începând cu sortul de agregate cu granula cea mai mare.
Durata de amestecare se va respecta conform prevederilor tehnice ale cărţii tehnice a utilajului de preparat, dar nu va fi mai puţin de 45 secunde de la introducerea ultimului component ; aceasta se va majora după caz, cum ar fi :
-utilizarea de aditivi şi adaosuri ;
-perioade de timp friguros ;
-utilizarea la betonul de support a agregatelor cu granule mai mari de 31 mm ;
-betoane cu lucrabilitate redusă.
La terminarea unui schimb sau la o întrerupere a preparării mortarului mai mare, este obligatorie spălarea tobei betonierei cu apă amestecată cu pietriş.

Durata de încărcare a unui mijloc de transport sau de menţinere a mortarului în buncăr-tampon va fi de maxim 20 minute.
Mijlocul de transport trebuie să fie etanş pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
Descărcarea mortarului se va face în dispozitive special amenajate, care să permită transportarea şi punerea în lucrare a mortarelor cât mai rapid şi cât mai comod.
Este interzisă descărcarea mortarelor direct pe pământ.
Punerea în operă a mortarelor se va face conform normelor în vigoare privind executarea zidăriilor şi a tencuielilor.

Controlul calităţii mortarelor
Activitatea de control a calităţii mortarelor cuprinde următoarele :
a)Cu scopul evitării punerii în operă a unui mortar necorespunzător, se fac următoarele determinări:
-lucrabilitate ;
-temperatură ;
-densitate aparentă ;
-conţinut de aer oclus.
b)Cu scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunzătoare, imediat după înregistrare, se face analiza următoarelor rezultatle :
-rezistenţa la compresiune ;
-densitate la vârsta de 28 zile.
c)Rezultatul calităţii mortarului pus în lucrare se consemnează într-un proces-verbal încheiat între beneficiar şi executant.

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: